Info Pondok
Friday, 03 Feb 2023
  • Pondok pesantren ibnu abbas sragen yang beralamatkan di Beku Kliwonan Masaran Sragen Jawa Tengah

Makna ibadah

Diterbitkan : - Kategori : Tak Berkategori

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’

JILID 1 TENTANG AQIDAH

Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY

معنى العبادة

س 2: ما معنى العبادة؟

جـ 2: معناها: التأله والتذلل لله وحده،والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه, وقد عرفها العلماء بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه.  

Makna ibadah

Soal: Apa makna ibadah?

Jawab: Makna ibadah: menyembah Allah dan merendahkan diri kepada-Nya semata, taat kepada-Nya subhanahu dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sebagian ulama’ menjelaskan bahwa ibadah adalah sebutan yang menyeluruh untuk setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah.

Semoga Allah memberi taufiq, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.