Info Pondok
Saturday, 22 Jun 2024
  • Pondok pesantren ibnu abbas sragen yang beralamatkan di Beku Kliwonan Masaran Sragen Jawa Tengah

Menahan Diri dari Perbuatan Keji Karena Takut kepada Allah

Diterbitkan : - Kategori : Tak Berkategori

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’

JILID 1 TENTANG AQIDAH

Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY

الامتناع عن الفاحشة خوفا من الله

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6375):

س 11: إذا دعت امرأة ذات جمال – فقط دعت – رجلا للحرام فأبى، هل يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلاظله؟

ج 11: إذا دعته امرأة ذات جمال إلى الفاحشة فأبى خوفا من الله فقد فعل خيرا، وله الأجر من الله فضلا وإحسانا ولو لم تكن ذات منصب. أما تقديره وبيان نوعه وكيفيته فإلى الله؛ لأنه من المغيبات التي استأثر الله بعلمها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله ذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضوعضونائب رئيس اللجنةالرئيس
عبد الله بن قعودعبد الله بن غديانعبد الرزاق عفيفيعبد العزيز بن عبد الله بن باز

Menahan Diri dari Perbuatan Keji Karena Takut kepada Allah

Pertanyaan kesebelas dari fatwa Nomor: 6375

Pertanyaan: Jika ada seorang wanita cantik mengajak -sekedar mengajak saja- seorang laki-laki untuk berbuat haram, kemudian laki-laki tersebut menolak, apakah Allah akan memberi naungan kepadanya di bawah naungan-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya?

Jawaban: Jika seorang wanita cantik mengajak berbuat keji lalu laki-laki yang diajak tersebut menolak maka sungguh ia telah melakukan perbuatan mulia. Ia akan mendapat pahala dari Allah sebagai keutamaan dan ihsan dari Allah meskipun wanita tersebut bukan orang yang berkedudukan.  Adapun  ukuran pahala, penjelasan jenis pahalanya dan bagaimana pahalanya maka hal tersebut dikembalikan kepada Allah; karena termasuk perkara ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: “Tujuh golongan manusia yang akan diberi perlindungan oleh Allah dalam naungan-Nya di hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. salah satu diantara mereka adalah: Dan seorang lelaki yang dirayu seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lantas ia berkata: ‘Sungguh, aku takut kepada Allah’.”

Semoga Allah memberi taufiq dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa

Ketua              : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil Ketua    : Abdurrazaq Afifi

Anggota          : Abdullah bin Ghudayan

Anggota          : Abdullah bin Qu’ud

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.