Info Pondok
Tuesday, 23 Jul 2024
  • Pondok pesantren ibnu abbas sragen yang beralamatkan di Beku Kliwonan Masaran Sragen Jawa Tengah

(Hukum) Bersumpah dengan Amanah

Diterbitkan : - Kategori : Tak Berkategori

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’

JILID 1 TENTANG AQIDAH

Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY

الحلف بالأمانة

فتوى رقم (508):

س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟

ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضوعضونائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيععبد الله بن غديانعبد الرزاق عفيفي


(Hukum) Bersumpah dengan Amanah   

Fatwa nomor 508.

Pertanyaan: Ada seorang laki-laki ingin membeli barang dari seorang pedagang. Lalu pedagang memberinya tiga macam barang. Pembeli berkata: kabarkan kepada saya yang paling bagus dari barang-barang ini. pedagang berkata: dengan amanah, inilah yang paling bagus. Kedua laki-laki ini tidak bermaksud bersumpah hanya saling menyampaikan kebenaran berdasarkan amanah. Apakah hal ini dikategorikan kekufuran dan ilhad?

Jawaban: Jika keduanya tidak bermaksud dengan perkataan “dengan amanah” sebagai bersumpah dengan selain Allah, dan yang dimaksudkan adalah menyampaikan amanah kepada saudaranya dalam mengkabarkan sesuai hakikatnya maka hal itu tidak mengapa. Tetapi hendaknya ia tidak menggunakan kata ini yang secara dhahirnya merupakan bersumpah dengan amanah. Adapun jika maksud dengan amanah adalah bersumpah dengan selain Allah maka bersumpah dengan selain Allah adalah syirik kecil dan merupakan termasuk dosa besar yang paling besar berdasarkan riwayat Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka sungguh ia telah berbuat kekufuran atau kemusyrikan. Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: barangsiapa bersumpah dengan amanah maka ia bukan termasuk golongan kami. Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tetapi berdusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain-Nya meskipun aku jujur (dalam sumpah tersebut).   

Semoga Allah memberi taufiq dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa

Wakil Ketua    : Abdurrazzaq ‘Afifi

Anggota          : Abdullah bin Ghudayan

Anggota          : Abdullah bin Mani’

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.